Sluiten

Privacy en cookiebeleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna gezamenlijk "Bapas-diensten") die worden aangeboden door Bapas, met maatschappelijke zetel te Nanovestraat ("Bapas"). 103, 1745 Opwijk ("Bapas"). In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacy beleid grondig door te nemen. In dit privacy beleid wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken.
 1. Waarom verzamelt Bapas gegevens?
  U kan onze Bapas-diensten vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma's en diensten, bepaalde programma's beluisteren of bekijken, ... zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Om van bepaalde Bapas-diensten te kunnen gebruik maken zal u worden gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

  De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de Bapas-dienst vermeld staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.

  Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Bapas-diensten en acties van Bapas.

  Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Bapas en/of haar diensten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

  Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.
 2. Aan wie kan Bapas gegevens verstrekken?
  Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Bapas kan uw gegevens ook doorgeven aan met Bapas verbonden ondernemingen. Indien deze ondernemingen uw gegevens wensen te gebruiken voor marketingdoeleinden, zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd. Verder zal Bapas uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
 3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
  Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Bapas-dienst. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan Bapas-dienst de informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van een website en de diensten die u op die website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van een bepaalde website wel negatief beïnvloed kunnen worden. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Daarnaast gebruiken diverse Bapas-diensten Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Bapas het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Bapas eventuele campagnes of zelfs delen van haar websites aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door de Bapas-diensten te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven
 4. Is Bapas verantwoordelijk voor andere websites?
  Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar de Bapas gestuurd, zodat u van de dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacy beleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.
 5. Welke rechten heeft u?
  U heeft het recht Bapas te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.
 6. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
  Bapas kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.
 7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
  Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Bapas, kunt u ons bereiken op volgend adres:
  Nanovestraat 103,
  1745 Opwijk
  Tel. : 0472/38.76.86
  Ondernemingsnummer: 841.186.770
  Email: info@bapas.be
  Op dit privacy beleid is Belgisch recht van toepassing.
  Geschillen met betrekking tot dit privacy beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

  Opgemaakt te Opwijk op 1 april 2017