Sluiten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, privacy- en cookieverklaring zijn van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna gezamenlijk "Bapas-diensten") die worden aangeboden door Bapas, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nanovestraat 103, 1745 Opwijk en met ondernemingsnummer 841.186.770 (hierna 'Bapas', 'wij', 'we', 'ons', 'onze' genoemd).

Op deze algemene voorwaarden, privacy- en cookieverklaring is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.
 1. De Bapas site en de nieuwsbrief bevatten inhoud over alcoholhoudende producten. Wij inspireren en informeren onze bezoekers en abonnees over kwaliteitsbier in al zijn facetten. Het is geenszins onze bedoeling om onverantwoord en overmatig alcoholgebruik te stimuleren en te promoten. De inhoud is louter bedoeld om mensen die de legale leeftijd (in het land waar u zich bevindt) hebben om alcohol te consumeren te laten genieten van bier en lekker eten. Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden geef je aan hiermee akkoord te gaan.
 2. Masterclasses, workshops en tastings (hierna overkoepelend training(s) genoemd)
  De klant kan via de website een optie nemen voor een plaats in één van de beschikbare workshops, opleidingen of trainingen.

  In dat geval bezorgt Bapas of een partner u via e-mail een uitnodiging tot betaling. De inschrijving is slechts definitief na ontvangst (door Bapas) van het volledige inschrijvingsgeld. Bapas of de educatieve partner bezorgt u via e-mail een bevestiging van betaling.

  De betaling van het volledige inschrijvingsgeld dient te gebeuren volgens de modaliteiten vermeld in de uitnodiging tot betaling en dit binnen 15 dagen na verzending van voormelde uitnodiging, maar uiterlijk op datum van de afsluiting van de toepasselijke inschrijvingsperiode.

  Annulatie van de inschrijving op een Bapas training is enkel schriftelijk (per email, of per brief) mogelijk tot 7 werkdagen voor de startdatum van de training. Nadien is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.
 3. Intellectuele eigendom
  De informatie die op de Bapas site wordt aangeboden is beschermd, en behoort tot de intellectuele eigendom van Bapas. De informatie op de website, zoals beerpairing fiches, bierpaspoorten, recepten, video's, grafieken, beerpairing wielen, downloads, enz. mag niet van de website worden gehaald om te gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden. Men mag de informatie of een deel ervan niet omvormen in een ander grafisch formaat voor promotionele of commerciële doeleinden. De verworven informatie mag niet gekopieerd worden of gebruikt worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Bapas. De informatie mag niet aan derden worden doorgegeven om deze te laten exploiteren. Wordt er een inbreuk vastgesteld dan heeft Bapas het recht om per inbreuk een schadevergoeding van 1500 € te vorderen. Deze schadevergoeding kan worden verhoogd op basis van de werkelijk geleden schade en verworven inkomsten door de overtreder.