Sluiten

Privacy en cookiebeleid

Deze algemene voorwaarden, privacy- en cookieverklaring zijn van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna gezamenlijk "Bapas-diensten") die worden aangeboden door Bapas, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nanovestraat 103, 1745 Opwijk en met ondernemingsnummer 841.186.770 (hierna 'Bapas', 'wij', 'we', 'ons', 'onze' genoemd).

Op deze algemene voorwaarden, privacy- en cookieverklaring is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden aangeboden door Bapas. Bapas is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op deze website en tijdens Bapas activiteiten worden verzameld.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13/06/2005). In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In het bijzonder informeert deze privacy- en cookieverklaring u over de wijze waarop wij persoonsgegevens van de gebruikers van deze website verwerken, evenals over de doeleinden van deze verwerking. In dat verband wordt ook stilgestaan bij de verschillende privacyrechten, waarover u als gebruiker van deze website kan beschikken en de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle activiteiten op deze website.
Privacyverklaring


 1. Waarom verzamelt Bapas gegevens?
  U kan de Bapas site vrij bezoeken en daarbij gratis informatie raadplegen over beer & food. U kan informatie bekijken zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Om van bepaalde Bapas-diensten gebruik te kunnen maken zal u worden gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens, enz. U wordt hierover nogmaals geïnformeerd wanneer u deze persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens kunnen door Bapas gebruikt worden voor diverse aankondigingen betreffende nieuwe opleidingen, workshops, producten en diensten van Bapas, gecertificeerde ambassadeurs en educatieve partners.
 2. Welke persoonsgegevens verzamelt Bapas?
  Bapas verzamelt de persoonsgegevens die u als gebruiker van deze website vrijwillig aan ons meedeelt bij het invullen van het contactformulier of het verzenden van een e-mail, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

  Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door middel van cookies op onze website (zie onder bij Cookieverklaring voor meer informatie), zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.
 3. Voor welke doeleinden verwerkt Bapas persoonsgegevens?
  Bapas verwerkt de persoonsgegevens verzameld via de website voor de volgende doeleinden:
  Praktische doeleinden: het correct kunnen gebruiken en weergeven van de website.
  Wettelijke doeleinden, zoals leeftijdscontrole.
  Communicatiedoeleinden: het behandelen van uw vraag of suggestie aan ons bezorgd via het contactformulier of e-mail.
  Indien u hiervoor de toestemming hebt gegeven: marketingdoeleinden en promotionele doeleinden, zoals het uitvoeren van promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen.
 4. Aan wie kan Bapas persoonsgegevens verstrekken?
  Bapas verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit geoorloofd is volgens de vigerende privacywetgeving. Verder maken we gebruik van Google Analytics om uw persoonsgegevens te verzamelen door middel van trackingcookies (zie onder bij Cookieverklaring voor meer informatie).
 5. Hoe lang bewaart Bapas persoonsgegevens?
  Bapas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.
 6. Hoe kan u als gebruiker uw privacy rechten uitoefenen?
  U heeft steeds het recht op inzage, verbetering en gedeeltelijke of volledige verwijdering van uw persoonsgegevens, alsook het recht om toestemming in te trekken of bezwaar te uiten tegen (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Hiervoor kan u steeds contact opnemen met Bapas, via het e-mailadres privacy@bapas.be. In het onderwerp van uw e-mail dient u duidelijk aan te geven dat het gaat om de uitoefening van een recht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met precisering van het recht dat u wil uitoefenen. Hou er rekening mee dat Bapas in sommige gevallen kan verzoeken om aanvullende informatie, zoals een kopie van uw identiteitskaart, teneinde uw identiteit deugdelijk vast te stellen.
 7. Is Bapas verantwoordelijk voor andere websites?
  Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar Bapas gestuurd, zodat u van de dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.
 8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
  Bapas kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.
Cookieverklaring


 1. Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?
  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in de randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan u bij een later bezoek worden herkend.
  JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (Cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).
 2. Waarom plaatst Bapas cookies?
  De website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
  1. Technisch noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van websites, apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
  2. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteiten om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
  3. Analytische cookies: Bapas gebruikt Google Analytics en andere analysecookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Bapas kan op die manier bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
  4. Advertentie of tracking cookies: Momenteel bevinden zich op de website van Bapas geen zogenaamde 'tracking cookies' of 'third party cookies'. Tracking cookies zijn cookies waarmee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd, en die door derde partijen (third parties) worden geplaatst op een bepaalde website. Voor het plaatsen van third party cookies wordt vooraf uw toestemming gevraagd, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd.
 3. Welke (persoons)gegevens verzamelt Bapas via cookies?
  Bapas verzamelt uw IP-adres en MAC-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), via welke pagina u op de Bapas Website bent terechtgekomen, wanneer en hoe lang u onze websites bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze websites, welke pagina's u bezoekt op onze websites.
 4. Hoe kan u zich verzetten tegen cookies?
  Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kan u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Indien uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kan u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wenst te verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kun u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren. Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet (optimaal) zullen werken en dat u niet alle functies op onze website kan gebruiken.
Hoe kan u contact opnemen met Bapas?


 1. Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Bapas, kan u contact opnemen met Bapas

  Bapas, Nanovestraat 103,
  1745 Opwijk
  of via e-mail: privacy@bapas.be

  Opgemaakt te Opwijk op 25 mei 2018